For English, see below​ *

 

Dankzij de ruimte en de veiligheid die ik bied, kan de ander helemaal zichzelf zijn. Om die reden hou ik zo veel van Tantra Massages. Als Tantra Masseur laat ik je graag ervaren wat voor jou nodig is. Met respect en aanwezigheid. Op deze manier ontdek je delen van jezelf die je voorheen niet kende of niet toeliet. Iemand die een Tantra Massage van mij ontvangt, voelt zich altijd geborgen.

Een Tantra Massage is een sensuele massage met als doel om seksuele energie / levensenergie te laten ontwaken en deze helemaal over het lichaam te verspreiden. Alle energiecentra en -kanalen worden geopend en ze worden ontdaan van mentale, emotionele en fysieke blokkades, zodat de levensenergie vrij en ongeremd over het hele lichaam kan stromen. Het is nooit de bedoeling om de energie los te laten of te verliezen (door bv. ejaculatie), maar om deze te voeden en in elke cel van het lichaam te ervaren.

Een Tantra Massage laat je reizen naar een diepere ervaring van plezier, maar niet alleen dat... Mijn cliënten huilen vaak, worden boos of giechelen tijdens de sessies en laten de energie ongeremd stromen. Je kan veel bereiken door mentaal en emotioneel werk, het veranderen van overtuigingen en/of slechte gewoontes, veel verbeteren in je leven, maar toch kunnen sommige herinneringen en overtuigingen nog in je lichaam blijven hangen en dus alleen via het lichaam worden losgelaten.

Voor mij betekent Tantra Massage in een ruimte vertoeven van liefde en eer. Een ruimte waar jij vanuit mijn hart wordt aangeraakt. Voordat we beginnen, nemen we de tijd om ervoor te zorgen dat jij je veilig voelt en er vertrouwen is. Er is geen doel dat bereikt moet worden tijdens of gedurende de Tantra Massage. Het is steeds mijn intentie om te laten stromen wat er in het moment nodig is.

Na een aantal Tantra Massages te hebben gegeven, kon ik niet langer ontkennen dat mijn aanraking en mijn volledige aanwezigheid iets krachtigs opwekt tijdens het masseren. Ik hou ervan om iemands hart te zien opengaan en alle emoties te omarmen die daarvoor nodig zijn.

Heb je openheid nodig? Wil je ondersteund worden door liefde en mededogen? Met totale aanwezigheid creëer ik een ruimte waar je jezelf kan zijn en alles kan voelen wat op dat moment in je leeft.

Ik wens je een unieke ervaring toe. Dat je mag reizen naar plaatsen die nog niet kende.

Wil je meer info of een massage boeken?
Stuur me een e-mail: gertlemmens01@hotmail.com
Bel me: 0496 61 65 53

  • Tantra Massage 2 uur - € 160
  • Tantra Massage 3 uur - € 240         

                                                                                                                                                                   


* English

 

I offer a safe space so the other can fully be herself / himself. As a Tantra practitioner I love to let you feel what’s needed. With respect and presence. In this way you discover parts of yourself that you previously did not know or did not allow. Someone who receives a Tantra Massage from me always feels held.

A Tantra Massage is a sensual massage with the purpose to awaken sexual energy / life energy and spread it all over the body. Opening all energy centers and channels, clearing them from any mental, emotional and physical blockages so that life energy can stream beautifully and freely all over the body. It is never an intention to release or loose the energy (through e.g. ejaculation), but rather nurture it and let it nourish every cell of the body. 
A Tantra Massage allows you to travel to a deeper experience of pleasure, but not only that... My clients often cry, get angry or giggle during the sessions and let the energy flow uninhibited. You can achieve a lot through mental and emotional work, beliefs and changing bad habits, improve a lot in your life, but still some memories and beliefs can remain in your body and can only be released through the body.
 

For me Tantra Massage is being in a space of love and honor. A space where you’ll be touched from my heart. Before we start we take time for what’s needed for you to feel safe and trust.

After giving a number of Tantra Massages I could no longer deny that my touch and my complete presence wake up something powerful when massaging. I love seeing someone's heart open up and embracing all the emotions that are needed for that.

Do you need openness? Do you want to be supported by love and compassion? With total presence I create a space where you can be yourself and feel everything that lives in you at that moment.

I wish for you to go to places you’ve never been before.

Would you like more info or book a massage?
Send me an e-mail: gertlemmens01@hotmail.com
Call me: 0496 61 65 53
 
  • Tantra Massage 2 hours - € 160
  • Tantra Massage 3 hours - € 240