For English, see below​ *

 

Dankzij de ruimte en de veiligheid die ik bied, kan de ander helemaal zichzelf zijn. Om die reden hou ik zo veel van Tantra Massages. Als Tantra Masseur laat ik je graag ervaren wat voor jou nodig is. Met respect en aanwezigheid. Op deze manier ontdek je delen van jezelf die je voorheen niet kende of niet toeliet. Iemand die een Tantra Massage van mij ontvangt, voelt zich altijd geborgen.

Voor mij betekent Tantra Massage in een ruimte vertoeven van liefde en eer. Een ruimte waar jij vanuit mijn hart wordt aangeraakt. Voordat we beginnen, nemen we de tijd om ervoor te zorgen dat jij je veilig voelt en er vertrouwen is.

Na een aantal Tantra Massages te hebben gegeven, kon ik niet langer ontkennen dat mijn aanraking en mijn volledige aanwezigheid iets krachtigs opwekken tijdens het masseren. Ik hou ervan om iemands hart te zien opengaan en alle emoties te omarmen die daarvoor nodig zijn.

Heb je openheid nodig? Wil je ondersteund worden door liefde en mededogen? Met totale aanwezigheid creëer ik een ruimte waar je jezelf kan zijn en alles kan voelen wat op dat moment in je leeft.

Ik wens je een unieke ervaring toe. Dat je mag reizen naar plaatsen die nog niet kende.

Met liefde, Gert

Je bent van harte welkom voor een individuele Tantra Massagesessie.

  • Tantra Massage 2 uur - € 160
  • Tantra Massage 3 uur - € 240

​Gelieve het te betalen bedrag contant en gepast mee te brengen            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


* English

 

I offer a safe space so the other can fully be herself/himself. As a Tantra practitioner I love to let you feel what’s needed. With respect and presence. In this way you discover parts of yourself that you previously did not know or did not allow. Someone who receives a Tantra Massage from me always feels held.

For me Tantra Massage is being in a space of love and honor. A space where you’ll be touched from my heart. Before we start we take time for what’s needed for you to feel safe and trust.

After giving a number of Tantra Massages I could no longer deny that my touch and my complete presence wake up something powerful when massaging. I love seeing someone's heart open up and embracing all the emotions that are needed for that.

Do you need openness? Do you want to be supported by love and compassion? With total presence I create a space where you can be yourself and feel everything that lives in you at that moment.

I wish for you to go to places you’ve never been before.

With love, Gert

You’re welcome for an individual Tantra Massage session.

  • Tantra Massage 2 hours - € 160
  • Tantra Massage 3 hours - € 240

Please bring the exact amount to be paid in cash