Puur, veilig, liefdevol, speels, educatief, verbindend

For English, see below​ *

 

Het hart van mensen openen, dat vind ik zalig. Ik vind het erg leuk om mensen op die reis te begeleiden!

Mijn hart wordt warm van humor, een warme welgemeende knuffel (en niet alleen van mijn zoon of mijn vriendin), de zon die ’s morgens de lucht prachtig kleurt, de heerlijke woordgrapjes van mijn zoontje die me spontaan doen lachen, mensen die de moed hebben om te kiezen voor wat juist voelt, mensen die kwetsbaar durven zijn, de liefde in al zijn facetten en nog zoveel meer.

In mijn loopbaan ben ik actief geweest als Personal Trainer, werkzaamheden in de Natuurvoedingssector en diverse opleidingen betreffende Persoonlijke Groei. Toen ik midden 2017 terecht kwam in een scheiding, rees de vraag: ”Wat heb ik nu echt nodig op dit moment?”

Mijn antwoord was dat ik eenvoudigweg verlangde naar iemand naast me in de zetel. Iemand om vast te houden, te strelen en gestreeld te worden. Mijn nood aan seksuele intimiteit stond alvast niet bovenaan op mijn verlanglijstje. Het delen van pure genegenheid, dat was wat ik echt wou. En ik besefte dat ik waarschijnlijk niet de enige was in deze situatie. Zoveel mensen voelen zich alleen, dus waarom deze mensen niet bij elkaar brengen om deze 'huidhonger' met elkaar te delen?

Na de zomer van 2017 heb ik mijn persoonlijke missie gevolgd en werd Connected Hearts opgericht. Binnen Connected Hearts zet ik puurheid, verbondenheid en liefdevolle beleving neer via Knuffelworkshops en Tantra Massages.

Door het faciliteren van workshops en het geven van massages deel ik mijn passie met wie nood heeft aan meer verbinding en warmte. Door middel van bewuste aanraking in een professioneel kader, wordt met veel zachtheid de batterij van je hart weer helemaal opgeladen.

Bij mijn klanten wil ik het gevoel van thuiskomen realiseren. Als in een knusse en heerlijk gezellige huiskamer, waar de haard de kamer verwarmt en je er helemaal door omringd wordt.

Ik sta voor veiligheid, verbinding, kracht, puurheid, warmte, heling en speelsheid.

Ik wens je alle liefde toe!

Je bent van harte welkom op een van de Knuffelworkshops of voor een individuele Tantra Massage.

 


* English

 

Opening people's hearts - I think that's great! I really enjoy guiding people on this journey!

My heart gets warm from humor, a warm heartfelt hug, sun that colors the sky beautifully in the morning, wonderful jokes from my son which spontaneously make me laugh, people who have courage to choose what feels right, people who dare to be vulnerable, Love in all its facets and so much more.

In my career I have been active as a Personal Trainer, I worked in the Natural Food Sector and followed various training courses on Personal Growth. When I ended up in a divorce in mid-2017, the question arose: "What do I really need right now?"

My answer was that I simply wanted someone next to me in the sofa. Someone to hold, to caress and to be caressed. My need for sexual intimacy was not at the top of my wish list. Sharing pure affection, that was what I really wanted. And I realized that I was probably not the only one in this situation. So many people feel alone, so why not bring these people together to share this 'skin hunger'?

After the summer of 2017 I followed my personal mission and Connected Hearts was created. Within Connected Hearts, I create purity, connectedness and a loving experience through Cuddle Workshops and Tantra Massages.

By facilitating workshops and giving massages I share my passion with those who need more connection and warmth. With conscious touch in a professional context, the battery of your heart is fully recharged with a lot of softness.

I want to give my clients the feeling of coming home. Like in a wonderful cozy living room, where the fireplace warms the entire room and you are completely surrounded by the warmth.

I stand for safety, connection, strength, purity, warmth, healing and playfulness.

I wish you all the love!

You are very welcome at one of the Connective Workshops or for an individual Tantra Massage.